Náš stav k 6.5.2008

Po dvacetitřech týdnech

(srovnej s ostatními)