Náš stav k 23.6.2008

Po dvacetidevíti týdnech

(srovnej s ostatními)