Náš stav k 23.3.2008

Čtyři měsíce poté

(srovnej s ostatními)